Nро проект

Проблеми з психічним здоров’ям вражають приблизно 84 мільйони людей по всьому ЄС. Біженці та інші мігранти особливо піддаються ризику розвитку проблем із психічним здоров’ям через стресові фактори, з якими вони стикаються до, під час та після процесу міграції. Рівень поширеності деяких проблем з психічним здоров’ям, таких як посттравматичний стрес і психотичні розлади, вищий серед біженців і мігрантів, ніж серед людей, які не належать до їх числа. Незважаючи на те, що багато біженців та мігрантів потребують лікування через проблеми з психічним здоров’ям, вони мають великі труднощі з доступом до послуг психічного здоров’я, особливо ті, хто не розмовляє домінуючою мовою країни перебування. Крім того, якщо їм вдається отримати доступ до послуг психічного здоров’я, лікування часто не має культурної та мовної чутливості, що призводить до неналежного догляду.

Mета проекту

У цьому проекті 13 партнерів із 9 європейських країн розроблять, випробують та впровадять багатомовну, культурно чутливу, засновану на доказах цифрову інформаційно-комунікаційну платформу в галузі охорони здоров’я. Ця платформа має на меті зменшити негативний вплив мовних та культурних бар’єрів у доступі до послуг психічного здоров’я для біженців та мігрантів. Платформа базуватиметься на доказах наявності високоякісних мовних ресурсів, потреб та бар’єрів зацікавлених сторін, а також перевірених ефективних стратегій міжкультурної комунікації. Біженці та мігранти, їхні опікуни, перекладачі, міжкультурні посередники, а також фахівці та організації з охорони психічного здоров’я є основними зацікавленими сторонами, які можуть отримати вигоду від цього технологічного впровадження.

Oчікувані результати проекту

 • Репозиторій ресурсів, в першу чергу, орієнтований на постачальників медичних послуг, включених до цифрової платформи з відкритим доступом, щоб покращити їхні знання про те, як отримати доступ до мовної підтримки в службах психічного здоров’я.
 • Набір освітніх і комунікаційних стратегій, що спрямовані на усунення цих перешкод і задоволення потреб.
 • Набір рекомендацій щодо відповідної інтеграції автоматизованого перекладу як макростратегії, інтегрованої в більш комплексні рішення для доступу до сервісів, які надають допомогу у питаннях психічного здоров’я.
 • Кілька багатомовних навчальних відео (близько 3-5 хвилин кожне), зміст яких базуватиметься на найсуворіших бар’єрах, значущих потребах та рекомендованих стратегіях спілкування.
 • Кілька освітніх відео (мінімум 10, приблизно по 2-3 хвилини кожне), зміст яких відповідатиме визначеним високоякісним ресурсам для пом’якшення мовного бар’єру в психіатрії.
 • Інформаційно-комунікаційна платформа відкритого доступу. Якщо процес та оцінка ефекту дадуть позитивні результати, платформа буде поширена серед широкої спільноти, щоб стимулювати залучення будь-якої групи пацієнтів з числа біженців та мігрантів у Європі.

Партнери проекту

 • Universidad de Alcalá (Spain)
 • Vrije Universiteit Brussel (Belgium)
 • University Of Surrey (UK)
 • Vilniaus Universitetas (Lithuania)
 • Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (The Netherlands)
 • Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (Germany)
 • Uniwersytet Warszawski (Poland)
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovenia)
 • Università degli studi di Genova (Italy)
 • Associatie Marokkaanse Artsen Nederland (The Netherlands)
 • European Network For Public Service Interpreting And Translation
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Psychiatrii Dzieci I Mlodziezy Vis-a-Vis
Перейти до вмісту