Over dit project

84 miljoen mensen in de EU lijden aan psychische klachten. Vluchtelingen en andere migranten lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische aandoeningen, als gevolg van stress-gerelateerde factoren voor, tijdens en na het migratieproces. De prevalentie van sommige psychische aandoeningen, zoals post-traumatische stressstoornis en psychose-gerelateerde aandoeningen, is dan ook hoger onder vluchtelingen en andere migranten dan onder niet-migranten. Hoewel ze geestelijke gezondheidszorg hard nodig hebben voor de behandeling van hun klachten, is deze zorg vaak slecht toegankelijk voor vluchtelingen en andere migranten, met name voor hen die de taal van het gastland niet beheersen. Daarnaast is de verleende zorg vaak onvoldoende cultuur- en taalsensitief, wat leidt tot inadequate zorgverlening.

Doel van dit project

In dit project zullen dertien partners uit negen EU landen een meertalig cultuur-sensitief informatie- en communicatie platform ontwikkelen, testen en implementeren in de geestelijke gezondheidszorg. Doel van het platform is om de negatieve effecten van taal- en cultuur-gerelateerde belemmeringen om toegang tot de geestelijke gezondheidszorg te krijgen, te verminderen. De inhoud van het platform zal worden gebaseerd op beschikbare hulpmiddelen om taalbarrières te overbruggen, op de behoeften en meest acute barrières van alle betrokken partijen, en op bewezen effectieve interculturele communicatie strategieën. Partijen die baat hebben bij deze technologische innovatie zijn vluchtelingen en andere migranten, hun familieleden, tolken en interculturele mediatoren, en zorgverleners werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Verwachte uitkomsten van het project

 • Een open-access database bestaande uit hulpmiddelen om de kennis van zorgverleners over hoe zij taalondersteuning kunnen krijgen in de geestelijke gezondheidszorg, te vergroten.
 • Een reeks educatieve en communicatieve strategieën om taalbarrières in de zorg te overbruggen.
 • Aanbevelingen over het integreren van geautomatiseerde vertalingen als onderdeel van uitgebreidere oplossingen voor het overbruggen van taalbarrières in de zorg.
 • Meertalige educatieve video’s gericht op (toekomstige) patiënten. De inhoud van de video’s zal zowel worden gebaseerd op de meeste acute barrières en behoeften, als op bewezen effectieve communicatie strategieën.
 • Educatieve video’s gericht op zorgverleners. De inhoud zal corresponderen met de geïdentificeerde beschikbare hulpmiddelen om taalbarrières in de zorg te overbruggen.
 • Een open-acces informatie en communicatieplatform dat zal worden verspreid binnen de geestelijke gezondheidszorg en bredere gemeenschap als de eerste evaluaties positief zijn, zodat een grotere groep vluchtelingen en andere migranten in Europa ook profijt kan hebben van het platform.

Project partners

 • Universidad de Alcalá (Spain)
 • Vrije Universiteit Brussel (Belgium)
 • University Of Surrey (UK)
 • Vilniaus Universitetas (Lithuania)
 • Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (The Netherlands)
 • Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (Germany)
 • Uniwersytet Warszawski (Poland)
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovakia)
 • Università degli studi di Genova (Italy)
 • Associatie Marokkaanse Artsen Nederland (The Netherlands)
 • European Network For Public Service Interpreting And Translation
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Psychiatrii Dzieci I Mlodziezy Vis-a-Vis
Skip to content