Apie projektą

Psichikos sveikatos problemos kamuoja apie 84 milijonus žmonių visoje ES. Pabėgėliams ir kitiems migrantams kyla ypatinga rizika patirti psichikos sveikatos problemų dėl streso, su kuriuo jie susiduria prieš migracijos procesą, jo metu ir vėliau. Kai kurių psichikos sveikatos problemų, pavyzdžiui, potrauminio streso ir psichozinių sutrikimų, paplitimas tarp pabėgėlių ir migrantų yra didesnis, palyginti su ne migrantų populiacija. Vis dėlto nors daugeliui pabėgėlių ir migrantų reikalingas psichikos sveikatos problemų gydymas, jiems labai sunku gauti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, ypač tiems, kurie nemoka priimančiojoje šalyje dominuojančios kalbos. Be to, jei ir pavyksta gauti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, pacientai dažnai pasigenda didesnio jautrumo jų kalbos ar kultūriniams skirtumams, todėl ir gydymas gali nukentėti.

projekto tikslas

Šiame projekte 13 partnerių iš 9 Europos šalių sukurs, išbandys ir įgyvendins daugiakalbę, kultūriškai jautrią, įrodymais pagrįstą skaitmeninę informacijos ir komunikacijos platformą psichikos sveikatos priežiūros srityje. Šia platforma siekiama sumažinti neigiamą kalbinių ir kultūrinių barjerų poveikį pabėgėliams ir migrantams gaunant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Platforma bus grindžiama įrodymais apie suinteresuotųjų subjektų poreikius ir aukštos kokybės kalbinių išteklių prieinamumą bei kliūtis norint jais pasinaudoti, taip pat įrodytomis veiksmingomis tarpkultūrinio bendravimo strategijomis. Pabėgėliai ir migrantai, jų globėjai, vertėjai, tarpkultūriniai tarpininkai, psichikos sveikatos priežiūros specialistai ir organizacijos yra pagrindiniai suinteresuotieji subjektai, kurie galės naudotis šia pažangia platforma.

laukiami projekto rezultatai

 • Į atvirosios prieigos skaitmeninę platformą įtraukta išteklių saugykla, skirta visų pirma sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, kad jie įgytų daugiau žinių apie prieinamą paramą teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas kalbos nemokantiems asmenims.
 • Švietimo ir komunikacijos strategijų, padedančių šalinti kliūtis ir tenkinti kitus poreikius, rinkinys.
 • Rekomendacijų rinkinys dėl mašininio vertimo kaip makrostrategijos tinkamo integravimo į kompleksinius psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo sprendimus.
 • Daugiakalbiai mokomieji vaizdo įrašai (maždaug po 3–5 min.), kurių turinys bus skirtas didžiausioms kliūtims, svarbiausiems poreikiams ir rekomenduojamoms bendravimo strategijoms pristatyti.
 • Mokomieji vaizdo įrašai (ne mažiau kaip 10, maždaug po 2–3 min.), kurių turinys bus paremtas nustatytais aukštos kokybės ištekliais, skirtais kalbos barjerui psichikos sveikatos priežiūros srityje mažinti.
 • Atvirosios prieigos informacijos ir komunikacijos platforma (jei proceso ir poveikio vertinimas duos teigiamų rezultatų, platforma bus pristatoma platesnei bendruomenei, kad ja galėtų naudotis bet kuri pabėgėlių ir migrantų pacientų grupė Europoje).

Projekto partneriai

 • Universidad de Alcalá (Spain)
 • Vrije Universiteit Brussel (Belgium)
 • University Of Surrey (UK)
 • Vilniaus Universitetas (Lithuania)
 • Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (The Netherlands)
 • Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (Germany)
 • Uniwersytet Warszawski (Poland)
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovakia)
 • Università degli studi di Genova (Italy)
 • Associatie Marokkaanse Artsen Nederland (The Netherlands)
 • European Network For Public Service Interpreting And Translation
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Psychiatrii Dzieci I Mlodziezy Vis-a-Vis
Skip to content